Kuldebro er et område med dårlig isolering

Varmetab

varmetab

VARMETAB

Overalt hvor vi møder temperaturforskelle, vil der være en varmetransmission fra det varme til det koldere område.
I nogle tilfælde er forholdet tilsigtet, som f.eks. ved nedkøling af et emne eller lignende. Varmetab findes i ledninger, beholdere, installationer rør og varmtvandsanlæg.
Varmetab er den varme, der afgives til omgivelserne gennem bygningens klimaskærm og fundament. Varmetabet for flader angives ved en såkaldt U-værdi, der angiver hvor meget varme (Watt), der afgives gennem en flade på 1 kvm, når der er en temperaturforskel på 1 grad Celsius fra den ene side af fladen til den anden.
På tilsvarende vis angiver linietab i W/m hvor meget varme (Watt) der afgives pr. meter af en konstruktion.
I forbindelse med bygninger, er der i Bygningsreglementet kapitel 7 (nu BR10) angivet kravene til det maksimale energiforbrug i bygninger.
Som det står i kapitel 7.2 i BR10 skal der ved en varmetabsramme, som omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning, eftervises om den aktuelle bygning overholder den gældende energiramme. Bestemmelserne er gældende for nye bygninger med undtagelse af sommerhuse.
Årsagen til at man har lavet kravene om mindste varmeisolering, skyldes dels ønsket om energibesparelse, men også ønsket om at have en ordentlig komfort i bygningerne, samt undgå kondens i konstruktionerne.
En bygnings varmetabsramme kan godt være overholdt selvom der er lokale kuldebroer, lækager og kondensdannelser, som kan medføre komfortproblemer eller råddannelser.

Energimærkning

Vi laver såvel energirammeberegninger og vi er certificeret til at lave energimærkninger - det vil sige godkendte energikonsulenter.
Energikonsulenterne er opdelt i forskellige kategorier alt efter hvilken type bygninger, de er godkendt til at vurdere, vi har certifikaterne til både små og store bygninger.

Ved gennemgangen af eksisterende bygninger laver energikonsulenten en energiberegning og en liste over de forbedringer, der kan give energibesparelser. I den endelige rapport er det beskrevet, hvor meget energi, der anvendes til hver enkelt opgave (f.eks. til opvarmning af varmt vand), og hvilke besparelser der kan opnås.